Fysisk träning som stresshantering

Fysisk träning som stresshantering

Qigong med Ml-hälsa
trauma tapping technique
Boxning som arbetsmarknadstjänst

Fysisk träning som stresshantering


Det finns vetenskapliga bevis för att fysisk aktivitet kan användas både i förebyggande och behandlande syfte för både fysiska och psykiska problem.

Fysisk träning reglerar andningen genom att man bli andfådd och genom att halterna av stresshormoner återställs och allostansen stärks.

En annan positiv effekt av träning är att agressivitet och otålighet rinner av under träningen.


Vi har individanpassade träningsgrupper för 


 • Stressrelaterade smärtor

Det främsta målet för fysisk aktivitet/träning vid smärtor är

att öka den fysiska aktivitetsnivån och därmed förbättra den fysiska funktionen.

Smärtor och andra symtom kan öka i samband med fysisk belastning.
Därav träningens intensitet anpassas individuellt utifrån symtomens svårighetsgrad.
Personer med svårare symtom tränar på en lägre nivå än de med mildare symtom.

 • Passiv - Aktiv träning vid stress

Är ett redskap för människor som lider av utbrändhet och som påskyndar deras rehabilitering. Metoden bygger på att man under avgränsad tidsperiod, pendlar mellan pass av ganska kraftig aktivitet (utifrån individens förmåga) och fyllständig passivitet.
På så vis kan man säga att träningen stimulerar den fysiska aktivitetet som sker vid kamp eller flykt.

 • Återställa stress systemet

Genom andning, grundning och centrering återtäller vi systemet.
Långvarig stress påverkar vanligtvis andningen så den blir ytlig och sker högt upp i bröskorgen. Det kan resultera i för lite syre för att fungerar optimalt.
Det försvårar kontakten med kropp och känslor samt kan framkalla ångest, man kan få kvävningskänslor och smärtor i solarplexus.
Vi fokuserar på Andning, grunding och centrering för att återställa stresssystemet.


Andning: Vi övar på att bukandas- en optimal andning

Grundning: Vi  släpper tankar och funderingar en stund genom mindfulness. Att vara här och nu
.

Centrering: När vi är stressade flyttar vi fokus utåt. Vanligtvi på andra människors tankar och känslor, genom tolkning och fantasier. 
vi jobbar med självcentrering, vad man själv tycker, känner och tänker.


  Medicinsk Qigong


  Qigong får igång en stel och värkande kropp.
  Genom qigong kan man återställa balansen och få fart på qi och blod så att det flödar fritt och genomströmmar kroppen.


  • Kroppen slår om från stress till lugn (parasympatiska nervsystemet)

  • Tillför kroppen engergi

  • Stillar tankarna 

  • Medvetandegör kroppen

  • Släpper på spänningar i axlar, nacke och rygg


  Trauma Tapping Teknik


  TTT är en metod för självreglering och kallas för tapping. 
  Man knackar med två fingrar på några punkter på kroppen för att stimulera det sympatiska nervsystemet. 

  • En metod mot ångest och stress

  • Vi samlas i grupp och gör metoden gemensamt eller individuellt. 

   Boxning


   Boxning kräver fokus. Tankar på smärtor eller det som stressar försvinner för en stund. 
   Vi har erfarenheter av att boxning skapar mycket skratt vilket bland annat reglerar stresshormonerna.

   Endoriner och oxytocin frisätts och du upplever en känsla av glädje och harmoni.


   Boxningen anpassa efter individens förutsättning som all vår träning


   • Skapar glädje

   • Gemenskap

   • Ökat självförtroende

   • Koordination och kroppsuppfattning

   • Stressresducerande


   Referens

   Deltagare från friskvårdsgrupper

   Tack för att ni finns. Innan var jag så nervös och orolig men efter övningarna känner jag mig alltid lugnare och mycket bättre.
   Stort tack för allt!

   Jag har social fobi. Varje gång jag kommer in i rummet känner jag hur stressen ökar och paniken stiger.
   Min kursledare känner av det och startar upp dagen med en tapping sesssion i grupp.

   En skön start!

   Efteråt känner jag mig alltid lungare och mer tillfreds.

   Alltid när jag går här ifrån känner jag mig glad. 
   Passen ger mig en chans till återhämtning, speciellt okus övningarna! Jag får tänka på någonting annat för en stund. Vilar mina tankar!

   Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.

   Acceptera