Coachning

Coachning


Förbättra din mentala hälsa och må bättre inifrån. Vi erbjuder kurser och coachning i mental träning och mindfulness samt personlig effektivitet.
En kurs i mental träning eller personlig coachning kan vara vändpunkten för dig.

Mental träning är en systematiskt utarbetad, långsiktig vetenskapligt baserad träning av mental processer. Målet är att genom träning kunna må och fungera bättre.


Mindfulness i arbetet, ett nytt sätt att arbeta

 

Upplägget i den här mindfulnesskursen är anpassad till arbetslivets utmaningar.

Du får med dig olika arbetstekniker och strategier för att öka ditt fokus och din medvetenhet på jobbet och privat.

Under 6 veckor tränar du regelbundet mindfulness minst 10 minuter per dag. Du övar på att rikta din uppmärksamhet på en sak i taget. Du lär dig ta

kontroll över din uppmärksamhet och riktar den dit du väljer, på ett medvetet sätt, utan att låta dig störas av distraherande tankar, känslor och impulser. 


Under dessa veckor krävs det träning och ett stort engagemang av dig. Metoderna vi använder oss av kommer garanterat göra dig balanserad, mer

fokuserad och mycket mindre stressad. 

Innehåll i kursen:


 • 8 olika arbetslivsteman i vardagen
 • Åtta strategier i vardagen för minskad stres
 • Forskning och studier kring mindfulnes
 • Handlingsplan för vidare arbetet
 • Riktad/öppen uppmärksamhet
 • Olika mindfulnesstekniker
 • Inre och yttre distraktioner
 • De fem  pådrivarna (ineffektivt beteende som skapar stress)Mental träning för ökad självkontroll


Bli den bästa versionen av dig själv genom personlig utveckling och emotionellt ledarskap.

 

Det är lika nödvändigt att träna mentalt som fysiskt. Genom att träna mentalt kan du förbättra ditt intellekt, bli mer disciplinerad, målinriktad, strukturerad och viljemässigt bli bättre på att ta dig dit du vill.


Exempel på Innehåll


 • Medvetenhetsträning
 • Basträning- lugn, trygg, stabil, fri, idérik
 • Ledarträning- konsten att leda sig själv och andra
 • Mötesträning- konsten att möta andra
 • Målträning- målmedvetenhet, utgångsmedvetenhet, självförtroende
 • Attitydträning
 • Värden och mål
 • Hantera motgångar
 • Strategier i arbetet för en hållbar vardag
 • Avspänd effektivitet
 • Triggers
 • Inre och yttre distraktioner och impulser 
 • Pådrivare (ineffektivt beteende som skapar stress)
 • Lär dig hantera dina pådrivare 


 

Personlig effektivitet, ökad självkontroll


Få en effektivare vardag genom förändrade arbetsvanor! 
Den här kursen är uppdelad på tre tillfällen á 3 tim. Upplägget anpassas så du kan tillämpa din nya kompetens under kursens gång. 
Vi kan då ge dig den feedback du behöver för att komma vidare i din personliga utveckling mot en effektivare vardag.

Innan start tar vi reda på de utmaningar du har.
Några dagar före första tillfället gör du en inventering av din arbetstid (vad lägger du ditt fokus på idag). Önskar du komplettera med en livsstilsanalys för att mäta  din stress och återhämtningsförmåga under tre dagar och tre nätter så finns den möjligheten. Du får en tydlig rapport om vad som tar din energi och hindrar din effektivitet.

Läs mer om analysen här !


Innehåll i kursern:

 • Din hjärna
 • Emotionell träning och personligt ledarskap
 • Den digitala stressen
 • Att ligga steget före
 • Fokuskontroll, inre och yttre
 • Planering och prioritering
 • Andningstekniker
 • Stresshantering
 • E-posthantering
 • Distraktioner och impulser