Mindfulness som strategi


Låt medveten närvaro vara en del av er strategi

för ett hållbart företagande!

Bli en attraktivare arbetsplats med balanserade och effektiva medarbetare.
Genom mindfulnessträning skapas förutsättningar till att stärka fokus, arbetsminne och produktivitet. 
Träningen ökar också förmågan till att känna glädje, empati och ett ökat välbefinnande. Det ger helt enkelt en mer attraktiv arbetsmiljö och arbetsplats.

Så här går det till

Mindfulness som strategi på arbetsplatsen


 1. Inspirationsföreläsning
  Föreläsning om mindfulness, och forskning kring detta. Skapa motivation och inspiration till implementeringen av mindfulness och det nya arbetssättet.

  Genom gång av upplägg kring livsstilsanalysen.

 2. Nuläge, analys
  Inventeringen görs genom en individuell analys som identifierar de faktorer som förbrukar era resurser på jobbet och fritiden. i vardagen.

 3. Genomgång av analys
  Kan ske Individuellt eller i grupp
  Sammanställning och redovisning, på gruppnivå eller individuelltEn Individuell/ grupp åtgärdsplan tas fram
  Eventuella åtgärder för individer som ligger i riskzon

 4. Utbildningsstart, Mindfulness

   Implementering av mindfulness på företaget.

   En 16 veckors kurs anpassad efter företagets utmaningar. Träning på egen hand via program, samt träning med ledare varannan vecka á 2 tim.

  1. Efter genomförd utbildning
   Handlingsplan/uppföljning
   Genomgång av resultat av ändrat beteende och arbetssätt
   Rekommendationer för fortsatt arbete med mindfulness i arbetet


  Ni hittar oss i Kista 
  Ett stenkast från centrum