Kurser


Från kunskap till kompetens

Alla våra kurser är praktiskaFörbättra din mentala hälsa och må bättre inifrån
Vi erbjuder kurser och coachning i mental träning och mindfulness samt personlig effektivitet.
En kurs i mental träning eller personlig coachning kan vara vändpunkten för dig.

Mental träning är en systematiskt utarbetad, långsiktig vetenskapligt baserad träning av mental processer. Målet är att genom träning kunna må och fungera bättre.

Vi erbjuder

mindfulness
life management
mental tuffhet

Mindfulness i arbetet

Ett nytt sätt arbeta


Upplägget i den här mindfulnesskursen är anpassad till arbetslivets utmaningar.
Du får med dig olika arbetstekniker och strategier för att öka ditt fokus och din medvetenhet på jobbet och privat.

Mindfulness är inte ”ytterligare en uppgift” – det handlar om ett attitydskifte gentemot den uppgift du ändå utför. En dag på arbetet innehåller olika typer av aktiviteter, och du kan använda en attityd av medveten närvaro medan du utför dessa.


Kursen riktar sig till dig som vill

 • bli bättre på att hantera stress
 • bli bättre på att prioritera och planera dagen
 • mer kreativ och produktiv
 • öka fokus och koncentrationsförmågan
 • bättre på att hantera konflikter
 • bli säkrare på sig själv


Upplägg

8 tillfällen á 2 tim


Investering

7 900 kr exkl. moms


Personlig effektivitet

Genom självkontroll


Med ökad självkontroll lär du dig styra din koncentration och hantera frestelser från den digitala tekniken. 
Under kursen få du de verktyg du behöver för att bättre kunna möta de krav och möjligheter du ställs inför i din vardag.

Exempel på Innehåll

 • Din hjärna
 • Medvetenhet och insikt om utgångsläge
 • Hinder för förändring
 • Att ligga steget före
 • Våra yttre impulser
 • Planering och prioritering
 • E-posthantering
 • Distraktioner och impulser
 • Bryta ovanor


Mental tuffhetsträning

Genom mental träning


Det är lika nödvändigt att träna mentalt som fysiskt. Genom att träna mentalt kan du förbättra ditt intellekt, bli mer disciplinerad, målinriktad, strukturerad och viljemässigt bli bättre på att ta dig dit du vill.


Exempel på Innehåll


 • Medvetenhetsträning
 • Grundspänning
 • Basträning- lugn, säker trygg och idérik
 • Ledarträning- konsten att leda sig själv och andra
 • Strategier i arbetet för en hållbar vardag
 • Avspänd effektivitet
 • Inre och yttre distraktioner och impulser 
 • Pådrivare (ineffektivt beteende som skapar stress)
 • Mindfulness
 • SMAK.faktorer- självbild, målbild, attityd, inre känslaNi hittar oss i Kista 
Ett stenkast från centrum