Arbetsmarknadsåtgärder
Arbetsmarknadstjänst

Arbetsmarknadstjänster i Stockholm
Mental träning och stresshantering


Vi är det stöd en arbetslös behöver för ett framgångsrikt återinträde på arbetsmarknaden med ett ökad självförtroende och självbild.
Vi stärker individen där behoven finns. Vår styrka är mental träning och stresshantering genom fysiska och mentala åtgärdsplaner på plats eller digitalt.

Vi har individell handledning, grupphandledning och kurser. Att bli arbetslös skapar ofta stress orsakad av oro över sin ekonomi samt känslan av att inte vara behövd och att inte kunna påverka situationen. Att självförtroende påverkas negativt är inte ovanligt eller konstigt, inte heller att privatekonomin blir drabbad vilket ju är det påtagliga, det som syns.

 

Det sociala umgänget kan i tillägg kraftigt försämras genom att man inte har en arbetsplats att gå till, vilket i sin tur kan främja negativa känslor som utanförskap.


Dessa känslor tär på självkänslan, vilket kan leda till ångest, depression och psykisk utmattning. Under påfrestande situationer när vi upplever stress, blir våra tankar negativa, vår självbild försämras. Vi vill fånga upp individen innan det går så långt!

 

Metod

 

Mental träning är systematisk långsiktig träning av våra mentala inre processer, som tankar, känslor och beteende. Genom mental träning vill vi i första hand på att stärka individens självkänsla, med fokus på den så kallade inre säkerheten som styr hur vi tänker och agerar i olika situationer. Oftast helt utan att man är medveten om det.

 

Med mental träning vill vi få individen att jobba med sig själv. Inledningsvis tillsammans med en handledare, sedan fortsätter individen att jobba på egen hand genom olika träningsprogram digitalt. Handledaren bestämmer utifrån individen hur många samtal individen behöver samt vilka träningsprogram som skall ingå. Uppföljning ingår med olika intervaller.

 

Målet är att individen ska ut i arbetslivet igen, stark och trygg i sig själv med minskad stress och oro.     


Fördelar med mental träning 

 • Ökad självkännedom vilket är till hjälp vid arbetsintervjuer
 • Stärkt självkänsla med bättre förmåga att hantera motgångar
 • Minskad stress och oro för framtiden, negativa tankar ersätts med motivation och drivkraft.


Långtidsarbetslösa med invandrarbakgrund

Många arbetslösa med invandrarbakgrund har upplevt olika trauman. Allt från övergrepp, misshandel med mera.
Det är inte ovanligt med bl.a. posttraumatisk stress och fibromyalgi till följd av

långvarig stress.

I första hand behöver dessa individer jobba med stressen och i vissa fall behandla trauman innan

andra åtgärder sätts in. Vi har nödvändig kompetens och erfarenhet för att hjälpa dessa individer.


Våra träningsprogram


   Arbetsmarknadstjänst, stresshantering mental träning


   Symptom på stress kan vara

   • Huvudvärk
   • Mardrömmar
   • Ångest/panik/oro
   • Kroniska smärtor
   • Hjärtklappning
   • Nedstämdhet
   • Sömnproblem

    Mental grund träning

    • Muskulär avslappning
    • Mental avslappning
    • Mental styrketräning

    Fortsättningsprogram

    • Stresshantering- mindfulness
    • Motivationsträning
    • Sjävförtroende träning
    • Jag styrketräning
    • Målprogrammering
    • Sömnträning
    • Huvudvärk/smärtor
    • Målträning, målprogrammering
    • Humor och glädje

     Ångest/trauman

     • Trauma tapping teknik, TTT


     Fysisk träning

     • Qigong/yoga
     • Funktionell träning
     • Rörlighetsträning
     • Styrketräning
     • Konditionsträning

      Nivå 1-3. Träningen anapassas till grupp och individ
     Arbetsmarknadstjänst, Mental träning genom reload

     MENTAL TRÄNING 
     Stark och säker genom Reload

     Reload ger dig enkla och effektiva verktyg för att förebygga och minska stress.

     Utvalda mentala strategier som hjälper dig  att utveckla nya, effektiva vanor och beteenden.
     Läs mer!

             

     Ni hittar oss i Kista
     Ett stenkast från centrum

     Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.

     Acceptera