Kurser
ml hälsa, marie märestad
Kurser i mindfulness och självkontroll, stark på insidan, ut

Mindfulness och personlig effektivitet


Mindfulness i arbetet
Ett nytt sätt att arbeta

 

Upplägget i den här mindfulnesskursen är anpassad till arbetslivets utmaningar.

Du får med dig olika arbetstekniker och strategier för att öka ditt fokus och din medvetenhet på jobbet och privat.

Under 6 veckor tränar du regelbundet mindfulness minst 10 minuter per dag. Du övar på att rikta din uppmärksamhet på en sak i taget. Du lär dig ta

kontroll över din uppmärksamhet och riktar den dit du väljer, på ett medvetet sätt, utan att låta dig störas av distraherande tankar, känslor och impulser. 


Under dessa veckor krävs det träning och ett stort engagemang av dig. Metoderna vi använder oss av kommer garanterat göra dig balanserad, mer

fokuserad och mycket mindre stressad. 

Innehåll i kursen:


  • 8 olika arbetslivsteman i vardagen
  • Åtta strategier i vardagen för minskad stres
  • Forskning och studier kring mindfulnes
  • Handlingsplan för vidare arbetet
  • Riktad/öppen uppmärksamhet
  • Olika mindfulnesstekniker
  • Inre och yttre distraktioner
  • De fem  pådrivarna (ineffektivt beteende som skapar stress)


Recensioner från 6 veckorskursen "mindfulness i arbetet"


Genomgående i kurserna, coachningen och handledning är att synligöra och frigöra omedvetna ineffetiva beteenden, beteenden som skapar onödig stress och starka känslor.
--------

Vi tittar på inre processer.

Hur en händelse skapar en tanke, som i sin tur skapar en känsla.
Känslan skapar ett beteende som sedan får konsekvenser, på både kort och långsikt.

--------

Upptäcka styrkor, värden i livet, ta sig förbi hinder och frigöra

energi  och kreativitet.

----------


Kartlägga arbetssätt, sätta upp tydliga effektmål samt titta på hur återhämtning i vardagen ska fungera utifrån egna  förutsättning.