Stresshantering

Stresshantering- Reload

Den värld vi lever i nu är arbetstempot högt uppdrivet och arbetsmängden tar i stort sett aldrig slut. Den stressen som har utvecklats i samhället under de senare åren är riskabel. Du måste vara ständigt tillgänglig och samtidigt acceptera en ökad arbetsbelastning. Du går fort, du har ett uppdrivet tempo, är otålig, avbryter ofta eller skyndar på andra som talar.
Du känner av ett högt spänningstillstånd, utmattning, långvarig negativ stress och en ständig trötthet som ej går att sova bort.

Det ställs även krav på att du skall kunna arbeta självständigt, ta ansvar för dig själv sätta egna gränser.

Dessa krav har inte bara med ditt yrke att göra, det är inte bara professionella krav, det är i allra högsta grad krav på personlig egenskaper.
Det är av stor vikt att kontinuerligt jobba med emotionell träning som det är med fysiskträning.
Vi på Ml-hälsa fokusera på båda delarna.Den psykiska ohälsan räknas idag som vår tids största folksjukdom och en stor folkhälsoutmaning. Idag är det svårt att få bra, snabb hjälp. 

Den som söker hjälp för psykisk ohälsa behöver mötas av rätt kompetens och rätt slags återgång till arbetet är nödvändigt.
Den drabbade behöver ha någon som lyssnar och tar sig tid, någon som både har kunskapen och kompentens inom hela området. Långvarig stress innebär förutom psykiska besvär även stora fysiska besvär. Efter en längre tid kan de fysiska symtomen förvärras och förlänger därmed förloppet ytterligare.
Det blir som en ond cirkel.
Det är av stor vikt att behandla båda delarna. 

Vi är ett team specialister med flera års erfarenheter inom både psykisk och fysisk ohälsa och hälsa. Vi finns här för dig oavsett vart du befnner dig i dag.
Rehabilitering och förebyggande.
Vi har komptens inom: 

Stresshantering, fysiologisa smärtor, rehabilitering, stressreduceringsträning, återhämtning och kostrådgivning och

riskanalyser

Som arbetsgivare får du alltid ta del av en barriärmatris för den drabbade. En riskanalys, riskbedömning och åtgärdsplanering arbetas fram. 


RISKANALYS OCH RISKBEDÖMNING

Nuläge och framtid

  • Riskkälla
  • Konsekvenser för individen och organisationen


ÅTGÄRDER

Nuläge och framtid

  • Förebyggande
  • Mildrande
  • EfterhjälpandeVi kan förebygga den psykiska ohälsan genom att vara lyhörda och uppmärksamma på både egna och andras signaler.


Det är avgörande att arbeta förebyggande innan det går för långa. 

Plötsligt en dag är det försent. Istället börjar en lång väg tillbaka till en fungerande vardag.

Du vet väl att  det är arbetsgivarens skyldigheter att förebygga ohälsosam arbetsbelastning.


OSA, AFS 2015:4

Här kan du läsa mer om vad arbetsgivaren kan göraNÄR DET HAR GÅTT FÖR LÅNGT

Du som arbetsgivare


Har även ansvar för rehabilitering.
En medarbetare kostar lågt räknat  392 000 kr.  *Minskad effektivitet och produktions bortfall någon månad innan sjukskrivning: 32 000 kr. Korttidsfrånvaro, 20 veckor utan vikarie med förlorad produktion: 60 000 kr. 
Förlorad produktion under ytterligare en månad: 100 000 kr.
Kostnader för rekrytering och inskolning av ersättare: 200 000 kr. 


Den drabbade


Mår mycket dåligt både fysisk och psykiskt

Mister sin trygghet, intäkter och självförtroende hamnar på noll.
Det blir svårt att komma tillbaka till arbetet, utan rätt hjälp.


HOS OSS FÅR DU SNABBT DEN HJÄLP DU BEHÖVER


Alla delar är lika viktiga.


  • Samtal- känsla, tanke, beteende, handling 
  • Återhämtning-  hitta förmågan att ställa om kroppen från stress till återhämtning vid behov
  • Fysisk träning- rehab, anpassad träning, stressreducerings träning)
  • Arbetssätt- Hitta ett hållbart förmodligen ett nytt arbetssätt
  • Mental träning- Självkontroll 

VI UNDERLÄTTAR FÖR ER

Vi kommer till er!
Ni spar tid och pengar


LÄS MER OM ÅTERHÄMTNING


Vi samarbetare med  KursHuset i Stockholm, specialister inom arbetsmiljö Kontaktinformation

Marie Märestad

073- 368  75 62


marie.marestad@ml-halsa.se.

På Gång med Marie Märestad


Kursstart mindfulness i arbetet

Plats Maria Trappgränd 5

Oktober

21

Copyright @ All Rights Reserved

Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.

Acceptera