STRESSHANTERING
ml hälsa, marie märestad
Stresshantering

Stresshantering-
Förebyggande och den helande länken

Befinner Du dig i riskzonen, en kollega, medarbetare eller chef?
Idag är du inte ensam. Det är många som känner tydliga signaler men inte vet vart dom skall vända sig. Lika många är omedvetna om sitt stressbeteende och kör vidare till det säger stopp.


Vi, Ni kan förebygga genom att vara lyhörda och uppmärksamma på egna och andras signaler.


PSYKISK OHÄLSA

Den psykiska ohälsan räknas idag som vår tids största folksjukdom och en stor folkhälsoutmaning.
Den som söker hjälp för psykisk ohälsa behöver mötas av rätt kompetens. Den drabbade behöver ha någon som lyssnar, tar sig tid, som både har kunskapen och kompentens inom hela området. 
Långvarig stress innebär förutom psykiska besvär även kroppslig värk.

Här räcker alltså inte enbart kunskap!


NÄR DET GÅR FÖR LÅNGT


Det är avgörande att arbeta förebyggande innan det går för långa. 
Plötsligt en dag är det försent. Istället börjar en lång väg tillbaka till en fungerande vardag.


DU SOM ARBETSGIVARE


Har ansvar för rehabilitering.
En medarbetare kostar lågt räknat  392 000 kr.  *Minskad effektivitet och produktions bortfall någon månad innan sjukskrivning: 32 000 kr. Korttidsfrånvaro, 20 veckor utan vikarie med förlorad produktion: 60 000 kr. 
Förlorad produktion under ytterligare en månad: 100 000 kr.
Kostnader för rekrytering och inskolning av ersättare: 200 000 kr. 


DEN DRABBADE


Mår mycket dåligt både fysisk och psykiskt

Mister sin trygghet, intäkter och självförtroende hamnar på noll.
Det blir svårt att komma tillbaka till arbetet, utan rätt hjälp.


En viktig del av processen är  vår barriärmatris för riskanalys, riskbedömning och åtgärdsplanering som består av följande:


RISKANALYS OCH RISKBEDÖMNING

Nuläge och framtid

 • Riskkälla
 • Konsekvenser för individen och organisationen


ÅTGÄRDER

Nuläge och framtid


 • Förebyggande
 • Mildrande
 • EfterhjälpandeHOS OSS FÅR DU SNABBT DEN HJÄLP DU BEHÖVER


Vi är ett team specialister med flera års erfarenheter inom psykisk och fysisk ohälsa och hälsa.

Stresshatering, riskanalyser, rehabträning, stressreduceringsträning, återhämtning och kostrådgivning.


DEN RÖDA TRÅDEN


Alla delar är lika viktiga.


 • Samtal- känsla, tanke, beteende, handling 
 • Återhämtning-  återhämtning som anpassas efter
  dig som person, i vardagen och på arbetet
 • Träning- Rehab, stressreducerings träning
 • Arbetssätt- Hitta ett hållbart, nytt arbetssätt

VI UNDERLÄTTAR FÖR ER

Vi kommer till er!
Ni spar tid och pengar


Inom arbetsmijö samarbetare vi med KursHuset i Stockholm