Mindfulness för företag

Mindfulness som strategi på arbetsplatsen

Låt medveten närvaro vara en del av er strategi för ett hållbart företagande!

Bli en attraktivare arbetsplats med balanserade och effektiva medarbetare.
Genom mindfulnessträning skapas förutsättningar till att stärka fokus, arbetsminne och produktivitet. 
Träningen ökar också förmågan till att känna glädje, empati och ett ökat välbefinnande. Det ger helt enkelt en mer attraktiv arbetsmiljö och arbetsplats.


Vinster med mindfulness

 • Minskade sjukskrivningstal
 • Ökad produktivitet
 • Ökad effektivitet
 • Balanserade och stabila ledare och  medarbetare 
 • Minskade kostnader för sjukskrivning och rehabilitering 
 • Bättre återgång till arbetet efter sjukskrivning
 • Trygghet inför förändringar
 • Minskade konflikter
 • Bättre kommunikation


Så här går det till


 1. Inspirationsföreläsning
  Föreläsning om mindfulness, och forskning kring detta. Skapa motivation och inspiration till implementeringen av mindfulness och det nya arbetssättet.

  Genom gång av upplägg kring livsstilsanalysen.

 2. Nuläge, analys
  Inventeringen görs genom en individuell analys som identifierar de faktorer som förbrukar era resurser på jobbet och fritiden.Analysen är en kartläggning av livsstilen där hjärtfunktion och hjärtfrekvensvariabilitet mäts.
  Den görs under tre dygn genom att elektroder fästs på kroppen (inget som känns eller märks). Individen använder en elektronisk dagbok, kopplad i mobilen, för att få information

  om hur de dagliga valen påverkar.  Ni får värdefull information om hur stress, sömn, återhämtning och fysiska aktivitet påverkar er i vardagen.

 3. Genomgång av analys
  Kan ske Individuellt eller i grupp
  Sammanställning och redovisning, på gruppnivå eller individuelltEn Individuell/ grupp åtgärdsplan tas fram
  Eventuella åtgärder för individer som ligger i riskzon

 4. Utbildningsstart, Mindfulness

   Implementering av mindfulness på företaget.

   En 16 veckors kurs anpassad efter företagets utmaningar. Träning på egen hand via program, samt träning med ledare varannan vecka á 2 tim.

  1. Efter genomförd utbildning
   Handlingsplan/uppföljning
   Genomgång av resultat av ändrat beteende och arbetssätt
   Rekommendationer för fortsatt arbete med mindfulness i arbetet  Kontakta oss för mer information


   Kontaktinformation

   Marie Märestad

   073- 368  75 62


   marie.marestad@ml-halsa.se.

   På Gång med Marie Märestad


   Kursstart mindfulness i arbetet

   Plats Maria Trappgränd 5

   Oktober

   21

   Copyright @ All Rights Reserved

   Den här hemsidan använder cookies. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.

   Acceptera