Om Marie Märestad

Om Marie Märestad

Om Marie Märestad

Marie Märestad

Rådgivare i psykologi och friskvård


 Kontakt
073-368 75 62

marie.marestad@ml-halsa.se

 

 

Marie Märestad är grundare av  ML-Hälsa och driver Bootcamp i Spånga sedan 6 år tillbaka.


Marie Märestad är utbildad rådgivare i psykologi och friskvård samt personlig tränare.

Hon har många års erfarenhet av psykisk och fysisk ohälsa, förändringsarbete och personligt ledarskap.

Marie har ett holistiskt synsätt och arbetar med hela människan. Hon tillämpar transaktionsanalysens olika modeller (TA -personlighets teorier för personlig utveckling). Bla pådrivare som du kan läsa mer här:Hon arbetar med målbilder, självbilder och motivation som är viktiga byggstenar för ett sunt välmående.

Hon arbetar förebyggande och med rehabiliterande åtgärder på individ, grupp och organisationsnivå. Målet är att minska risken att drabbas av stressrelaterade sjukdomar samt att eliminera och korta ned långtidssjukskrivningar.

 

 

Innan hälsobranschen arbetade Marie som platschef på Coor Service Management och ansvarade för serviceverksamheten på ett IT bolaget  i Solna

CV-Marie Märestad

 

Certifierad Trauma tapping technique

Kursledare: Ulf Sandström, Stefan Sandström, Gunilla Hamne 

Innehåll:

◾Beroende, Stress & Trauma

◾ Effektiv vård för beroende med fokus på bakomliggande trauma

 

Dipl. rådgivare i  psykologi & friskvård

Utbildare: Sandströms Psykologi och Friskvård

Innehåll:

◾Hälsopedagogik

◾Kommunikation och motivation

◾Ergonomi

◾Stresshantering

◾Krishantering

◾Psykologi, 101-TA  kurs

◾Kost

◾Behov och riskinventering

◾Mental träning

◾ Massage- halvkropp

◾Avslappning och Mindfulness

◾Etik

◾Anatomi och fysiologi


Certifierad mindfulnessinstruktör

Utbildare : SLH, Uneståhl

 

Diplomerad Qigonglärare

Utbildare:- Qigong Akademien

Nivå 1 och 2

Innehåll:

◾Andning

◾Meditation

◾Forskning

◾Dialog

◾Undervisning individuellt och i grupp.

◾Grundförutsättningar för att vara en effektiv qigonglärare.

◾Avidentifikation från ”smärtkroppens” inre drama.

◾Hur att öka förmågan att hantera intensitet.

◾Läkande och utveckling.

 

           Motiverande samtal

Utbildare: Contar

Innehåll:

◾Förhållningssätt, dess strategier, principer och verktyg kan

 hjälpa oss att bygga upp en bra relation, öka den egna viljan

 till förändring, förebygga och hantera motstånd,

öka tilliten till att klara av en förändring och hantera

ambivalens till förändring, som är ett centralt problem vid all

lförändring!

 

Certifiering i Extended DISC

Utbildare: KursHuset i stockholm

Innehåll:

◾Insikt om den egna beteendestilen

◾Identifiera och förstå andras beteende

◾Dialog

◾Kommunikationsstrategier

◾Anpassa ditt eget beteende

◾Påverka andras beteende

◾Hur att öka förmågan att hantera intensitet.

◾Läkande och utveckling.

 

Diplomerad FaR-ledare, barn och ungdom, vuxna

Utbildare: SISU idrottsutbildarna

Innehåll:

◾Ökad kunskap och beredskap för att kunna ta emot

 personer som ordinerats fysisk aktivetet på recept

 

Lic personlig tränare och träningsinstruktör

Utbildare: S.A.F.E education

Innehåll: 

◾Nervsystemets uppbyggnad och funktioner

◾Funktionell antomi

◾Kroppsanalys vid rörelse

◾Biomekanik

◾Fysiologi

◾Träningslära

◾Akut omhändertagande

◾Program konstruktion

◾Praktisk träning

◾Instruktörsroll och kommunikation

◾Kost

 

Yin Yoga Teacher Training, 50 tim

Utbildare: Sofie Ringsten, Happy Budda Yoga studio

Innehåll:

◾Yin yogans anatomi och praktik

◾Fascia, höfledens och ryggradens rörelsemönster

◾Funktionell anatomi

◾Yin yogans positioner

◾Tension och kompression