Affärserbjudande

START

1. Nuläge/Analys

4-6 veckor


2. Leverans
Steg 1 = 2 v.

Steg 2 = 8 v. 

Steg 3 = Löpande

3. Utveckling/Utbildning

Tidsbestämt och löpande